Výukové programy a pracovní listy

Soubory pracovních listů pro školy

Cena jednoho souboru - 199 Kč (případně sleva na 99 Kč)

Soubory jsou trvale použitelné. Jedná se o kvalitní tisky na tvrdém papíře A5 uložené v praktickém kvalitním obalu. Jsou určené zejména k doplňování tužkou v propisovací složce. Jsou dodávány v počtu pro celou třídu - není-li uvedeno jinak, pak vždy 16 druhů pracovních listů po 30 kusech. Mohou být využity k výkladu, procvičování i prověřování učiva. Součástí návodů jsou klíče správných řešení, takže soubory mohou využívat i méně zkušení či neaprobovaní učitelé nebo rodiče


 

ET2 - Technické zobrazování (99 Kč)

Soubor pracovních listů s nedokončenými technickými výkresy. Je vytvořen se stoupající náročností, na prvních pracovních listech žák pouze dokresluje u nejjednodušších součástí chybějící obrysové čáry, kótuje, na dalších musí vyhledávat kromě chybějících obrysových čar chybějící kótování, osy, neviditelné obrysy, šrafování ap., na posledních musí nalézt a opravit úmyslně vytvořené chyby. Využitelné již od 6. roč. ZŠ po SOU a SŠ. (16 druhů pracovních listů po 25 ks)


ET3 - Fyzika (99 Kč)
Soubor obsahuje předkreslená nedokončená elektrotechnická schémata pro základní zapojení probíraná ve fyzice na ZŠ, nákresy pro dokreslování skládání sil a předkreslené situace zobrazování kulovými zrcadly a čočkami pro výuku optiky.

ET4/1 - Pravopisné rozcvičky 1 (199 Kč)
Cvičení na doplňování i,í/y,ý např. vyjmenovaná slova, koncovky podstatných jmen všech rodů, koncovky přídavných jmen, shoda podmětu s přísudkem, aj. pro 2. st. ZŠ, SOU, SŠ. (20 druhů pracovních listů po 30 ks)

ET4/2 - Pravopisné rozcvičky 2 (199 Kč)
Cvičení na doplňování např. zdvojených souhlásek cc, čč, dd, jj, kk, nn, šš, zz, dále bě/bje, vě/vje, mě/mně, předpon s, se, z, ze, vz, vze, předložek s, se, z, ze, aj. pro 2. st ZŠ, SOU, SŠ.

ET4/3 - Pravopisné rozcvičky 3 (199 Kč)
Upravený výběr z předchozích dvou souborů s náročností pro žáky 3. až 5. roč. ZŠ.

ET5/1 - Matematické rozcvičky 1 (199 Kč)
Sčítání a odčítání v oboru do 20. Sčítání a odčítání do 5,6,7,8,9 a 10, bez přechodu a s přechodem 10.

ET5/2 - Matematické rozcvičky 2 (199 Kč)
Sčítání a odčítání různých typů, s přechodem i bez přechodu desítky, násobení a dělení v malé násobilce. Všechno v oboru do 100. (20 druhů pracovních listů po 30 ks)

ET5/3 - Matematické rozcvičky 3 (199 Kč)
Operace s desetinnými čísly; rozšiřování, krácení a porovnávání zlomků,operace se zlomky; operace s kladnými a zápornými čísly; procenta.

ET5/4 - Matematické rozcvičky 4 (199 Kč)
Převádění jednotek; vzorce pro výpočet obvodů, obsahů, povrchů a objemů geometrických obrazců a těles; druhá a třetí mocnina; operace s algebraickými výrazy bez mocnin i s mocninami; úpravy algebraických výrazů.

ET6/1 - Přírodopis 1 (botanika) (99 Kč)
Stavba rostlin (rostlinná buňka, plod, semeno, kořen, stonek, list, květ); fotosyntéza; houby; rostlinné společenstvo; život rostlin; květenství; vývoj rostlin.

ET6/2 - Přírodopis 2 (zoologie) (99 Kč)
Úvod do zoologie (např. buňka); živočichové - prvoci, láčkovci, koráli, ploštěnci, hlísti, měkkýši, kroužkovci, členovci, strunatci (ryby, obojživelníci, plazi, ptáci a savci); dělení živočichů.

 

Propisovací složka (folie) A5 (3 Kč)

Propisovací složka (folie) A4 (5 Kč)

 

Navštivte také náš internetový obchod na:   logo_shop.gif (3061 bytes)

© 2019 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode