Výukové programy a pracovní listy

CD - Český jazyka a matematika

Cena CD - 399 Kč

 
Na CD najdete následující výukové programy:

Přirozená čísla (pro 1. stupeň ZŠ, nižší ročníky 2. stupně ZŠ, gymnázií a učňovských škol)
Sčítání, odčítání, násobení a dělení v oborech do 20, 100 (malá násobilka) a 1000 (částečně velká násobilka) + jedna matematická hra zdarma (bludiště s plněním matematických úkolů s náročností pro 1. st. ZŠ).

Desetinná čísla (pro 2. stupeň ZŠ, nižší ročníky gymnázií a učňovských škol)
Sčítání, odčítání, násobení a dělení desetinných čísel + jedna matematická hra zdarma (bludiště s plněním matematických úkolů s náročností pro 2. st. ZŠ).

Celá čísla (pro 2. stupeň ZŠ, nižší ročníky gymnázií a učňovských škol)
Sčítání, odčítání, násobení a dělení celých čísel + jedna matematická hra zdarma (bludiště s plněním matematických úkolů s náročností pro 2. st. ZŠ).

Převádění jednotek (pro 2. stupeň ZŠ, nižší ročníky gymnázií, učňovských a středních škol)
Převádění všech jednotek užívaných na 1. a 2. stupni základních škol + jedna matematická hra zdarma (bludiště s plněním matematických úkolů s náročností pro 2. st. ZŠ).

Algebra 1 (pro 2. stupeň ZŠ, nižší ročníky gymnázií, učňovských a středních škol)
Operace s algebraickými výrazy s jednou proměnnou, určování hodnoty výrazu, jednoduché rovnice, sčítání a odčítání mnohočlenů, násobení a dělení mnohočlenu jednočlenem. Úvodní obrazovka programu Algebra 2

Algebra 2 (pro 2. stupeň ZŠ, nižší ročníky gymnázií, učňovských a středních škol)
Operace s algebraickými výrazy s více proměnnými a mocninami; sčítání, odčítání, násobení a dělení mnohočlenů, užití vzorců pro součin součtu a rozdílu a mocninu dvojčlenu, rozklad mnohočlenu na součin.

(Ve všech matematických programech je možno pracovat ve třech obtížnostech - lehké, střední, těžké.)

Český jazyk 1 - vyjmenovaná slova (pro 1. a 2. stupeň ZŠ, nižší ročníky gymnázií a učňovských škol)
Doplňování i,í/y,ý ve vyjmenovaných slovech.

Český jazyk 2 - i,í/y,ý v konc. podst. a příd. jmen, shoda (pro 2. stupeň ZŠ, nižší roč. gymnázií, učňovských a stř. škol)
Doplňování i,í/y,ý v koncovkách podstatných a přídavných jmen a ve shodě přísudku s podmětem.

Český jazyk 3 - doplňování (pro 2. stupeň ZŠ, nižší ročníky gymnázií, učňovských a středních škol)
Doplňování např. zdvojených souhlásek cc, čč, dd, jj, kk, nn, šš, zz; dále bě/bje, vě/vje, mě/mně; předpon s, se, z, ze, vz, vze; předložek s, se, z, ze; délka samohlásek á, é, í, ó, ú, ů, ý; psaní velkých písmen.

© 2019 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode